Finančný slovník

Finančný slovník pojmov z oblasti pôžičiek a financií. Pre správne pochopenie finančných produktov. Najčastejšie používané pojmy, na ktoré můlžete naraziť pri vybavovaní pôžičiek.Pôžička

Poskytnutie peňazí veriteľom dlžníkovi za stanovenú odplatu podľa dohodnutých podmienok.

Úrok

Úrok je cena za poskytnutie pôžičky. Jedná sa o percentuálny čiastku z poskytnutého úveru.

RPMN

Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN). Číslo v percentách, ktoré slúžia pre jednoduchšie porovnanie pôžičiek. Vyjadruje ako je pôžička drahá. Najlacnejšia je tá, ktorá ma najnižšiu hodnotu RPMN

Americká hypotéka

Pôžička zabezpečený nehnuteľnosťou, ktorú možno použiť na čokoľvek.

Dlžník

Dlžník je ten, ktorý si požičal peniaze od veriteľa. Jedna zo zmluvných strán zmluvy o pôžičke.

Fixná úroková sadzba

Fixná úroková sadzba je pevná sadzba, ktorá sa po dohodnutú dobu nemení.

Hypotéka

Hypotéka je názov úveru, ktorý slúži na nadobudnutie, výstavbe alebo rekonštrukcii nehnuteľnosti. Hypotéka je zabezpečená nehnuteľnosťou.

Poplatky

Poplatky sú platby za dané úkony. Napríklad za vedenie účtu, za vybavenie pôžičky, za predčasné splatenie.

Ručiteľ

Ručiteľ je osoba, ktorá je povinná zaplatiť dlh za dlžníka, ktorý ho nie je schopný splatiť sám.

Splátka

Pravidelná platba za poskytnutú pôžičku, vďaka ktorej sa pôžička postupne spláca.


© 2024 CENTRÁLNA PÔŽIČKA, SIALINI, spol. s.r.o., všetky práva vyhradené.

Komenského 3143/32, 747 21 Kravaře, ČR, IČO: 27807959, DIČ: CZ27807959


Podmienky používania a ochrana osobných údajov

Nie sme poskytovateľom pôžičiek