Pozor na zmluvu o pôžičke

Zmluva o pôžičke je vo svojej podstate veľmi jednoduchá. Najprv špecifikácia kto a komu požičiava, potom suma, veľkosť úrokov, poplatky, forma splácania a doba splácania. Ak má zmluva o pôžičke všetky tieto náležitosti, je právne v poriadku. Zvyčajne však iba takto jednoducho nevyzerá. Sú v nej najrôznejšie prvky, ktoré by tam človek nečakal a dokonca aj záludnosti, ktorá tam ani byť nesmú. Každá zmluva o pôžičke sa samozrejme musí riadiť striktne zákonom.

Čo ale nie je zákonom zakázané, je povolené. A podľa toho sa aj správajú niektorí jedinci, ktorí požičiavajú peniaze. Ak totiž požičiava peniaze nejaká inštitúcia, je pod určitou kontrolou a zmluvu musí mať v poriadku, inak by v obore dlhodobo nemohla podnikať.

Pozor na zmluvy

V zmluvách o pôžičke je dôležitých niekoľko prvkov. Predovšetkým si všímajte všetkých odsekov písaných malým písmom a poznámok pod čiarou. Každý odstavček napísaný malým písmom je podozrivý. Buď sú tam doplňujúce informácie, alebo niekedy aj úplne zásadné skutočnosti, o ktorých skrátka musíte vedieť.

Odkazy na iné dokumenty

Ďalším fígľom v zmluvách o pôžičke sú odkazy na iné dokumenty. Vždy si preto vyžiadajte všetky dokumenty, o ktorých je v zmluve hoci len zmienka. Prečítajte si aj príslušné odkazy na paragrafy v zákone, nech viete, o čo ide. Samozrejme potom v zmluve chcite mať jasne napísaná, akým spôsobom sa bude vypočítavať splátka a ako bude hradená.

Jasné podmienky, presné formulácie a čo najjednoduchšie riešenie. To je cesta, ktoré keď sa budete držať, minimalizujete riziko a ochránite vaše peniaze a svoje splátky pred prípadnými problémami. Spoločnosti často totiž vsádzajú na neinformovanosť a rýchlu potrebu peňazí. Prečítajte si vždy celú zmluvu v kľude a nepodpisujte nič, čo vám nie je jasné. Mohli by ste toho neskôr ľutovať.

© 2024 CENTRÁLNA PÔŽIČKA, SIALINI, spol. s.r.o., všetky práva vyhradené.

Komenského 3143/32, 747 21 Kravaře, ČR, IČO: 27807959, DIČ: CZ27807959


Podmienky používania a ochrana osobných údajov

Nie sme poskytovateľom pôžičiek